Kennis


Slab Off

30-03-2020

Anisometropie is een verschil in de refractietoestand van de twee ogen.
Anisometropen hebben met verschillende afbeeldingsproblemen te maken.
Naast aniseikonie (verschil in grootte van de netvliesbeelden) ontstaan er ook prismatische problemen in de glazen.Vooral bij bifocale en multifocale glazen, kijkend door het leesdeel, kan deze prismatische werking van het glas tot problemen leiden.

Hoofdpijn, dubbelbeelden en vermoeidheid zijn veel gehoorde klachten.
Het probleem ontstaat pas na dat u de glazen heeft geleverd. En niet tijdens de refractie. Dit omdat u tijdens de refractie meet met 38mm glazen en het prismatische probleem pas ontstaat verder weg uit het optisch centrum in het liesgebied.

Prismatische correctie
De meest gebruikelijke optie om de verticale onbalans van een anisometroop te corrigeren is een verticaal prismatisch effect aan te brengen in de totale onderste helft van slechts één lens, te beginnen op de hoogte van het bovendeel van een segment. Dit type correctie wordt slab-off genoemd. Niet te verwarren met een cosmetische prisma slijping.
Een slab-off dient bijna altijd toegepast te worden tenzij de hoeveelheid correctie die vereist is minder dan 1.5 dpt. ∆ bedraagt. Is de benodigde correctie meer dan 6 dpt. ∆, overweeg dan om in het andere glas tegengestelde slab-off aan te brengen. Dit wordt beter geaccepteerd door de cliënt.

Het is mogelijk om slab-off toe te passen in alle kunststof lenzen van Multilens; enkelvoudig, bifocaal én multifocaal zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van een lens. Mogelijk in alle brekingsindexen.

Wanneer moet slab-off toegepast worden ?

Voorbeeld:
OD S+1.00 add. +2.50
OS  S –2.50 add. +2.50
Leeshoogte 8mm onder optisch centrum.

OD: D= +1.00 d= 8mm
P= Dd/10 = (1.00)(8)/10 = 0,8 ∆
De rechter lens heeft 0.8 ∆  base up.

OS:  D= -2.50  d= 8mm
P= Dd/10 = (2.50)(8)/10 = 2.0 ∆
De linker lens heeft 2.0 ∆  base down.

De totale onbalans tussen deze twee glazen is 2.8 ∆.
De slab-off dient in de meest minus lens of minst plus lens aangebracht te worden.

Voor een demonstratie over Slab-off kunt u de demonstratie video bekijken.
“Tijdens de video ziet u dat de rechterkant van de bril een lens heeft welke verdeeld is in 2 delen. De nasale zijde is zonder de slab off en de temporale zijde is met slab off. U ziet dat bij de zijde met de slab off de hoogte prisma netjes gecompenseerd wordt”

U kunt onze Slab-off calculator gebruiken voor het juist en snel berekenen van de benodigde Slab-off. De slab off calculator kunt u hieronder downloaden.